یهودیان جنگ افروزان عالم

جنگی خاموش و شگفت
فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی و تخریب دیوار برلین در دسامبر ۱۹۸۹ و بروز تحوّلاتی در روابط بین الملل، ایالات متحده آمریکا را بر آن داشت تا با اغتنام فرصت و اجرای سیاست تک قطبی، جهان را به سوی اهداف و منافع امپریالیستی خویش سوق دهد.


طرح شعارها و اجرای برنامه هایی چون «نظم نوین جهانی» ، «جهانی شدن»، «نقشه ی راه» و… محصول همین سیاست است.
در این چارچوب، مسائل جهانی بر اساس منافع ملی قدرت های بزرگ طبقه بندی گردیده و شیوه های سیطره ی قدرت های جهانی بر ملل جهان سوم، دست خوش استحاله ی کلی خواهد شد.

ادامه مطلب
منبع : بیداری در عصر انتظار |یهودیان جنگ افروزان عالم
برچسب ها :